Wybierz swój język

Zbiory zoologiczne


Od 1990 roku prace w Dziale Zoologii koncentrują się na zebraniu możliwie najpełniejszej serii ekofaunistycznej kręgowców z zachodnich Górnych Łużyc. Eksponaty stanowią podstawę nowoczesnych ponadregionalnych badań nad różnorodnością biologiczną. Jednocześnie jest to cenny materiał wyjściowy do poznania i udokumentowania lokalnej oraz regionalnej fauny.

zoologische Sammlung Museum der Westlausitz Kamenz

Kolejnym kierunkiem są ekologiczne badania przyczyn śmierci zagrożonych gatunków kręgowców ze wschodniej Saksonii. Na szczególną uwagę zasługują tutaj wydry, bobry łabskie i orły bieliki, a także różne gatunki nietoperzy.

zoologische Sammlung Museum der Westlausitz Kamenz 

Anzahl der jährlichen Einlieferungen in die Zoologische Sammlung des Museums der Westlausitz Kamenz

 

Säugetiersammlung des Museum der Westlausitz Kamenz

 

Vogelsammlung des Museum der Westlausitz Kamenz

 

 

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen