Wybierz swój język

Ekspozycja stała w Elementarium: Strefa tematyczna Kształty

Przetrwać trzęsienie ziemi bez szwanku? Nie ma problemu! Odkryj różne procesy, które ukształtowały dzisiejsze Łużyce Zachodnie: krajobraz z górami, dolinami, łąkami, lasami, rzekami i jeziorami, miastami i kamieniołomami, gospodarstwami i marketami budowlanymi. 

© Museum der Westlausitz Kamenz

 

Czy do dziś zachowały się ślady epoki lodowcowej? Czy Łaba przepływała kiedyś przez Kamenz? Czy na terenie Łużyc Zachodnich występowało zjawisko wulkanizmu? Czy wiatr może nadawać kształt kamieniom? Czy wydobywa się szarogłazy i węgiel brunatny? – Odpowiedź na każde z tych pytań brzmi: Tak! A za każdym „tak” kryje się ruch, zmiana i kształt, który nie może przetrwać niezmieniony.

Historia rozwoju Łużyc Zachodnich od powstania szarogłazów poprzez formację węgla brunatnego i zlodowacenia aż po rzeźbiące krajobraz interwencje człowieka w ostatnich stuleciach – różnorodność zmian jest wielka. Dzisiejsze formy krajobrazu są i wydają się masywne, ale to tylko stan pośredni w procesie ciągłych zmian.
© Museum der Westlausitz Kamenz
 

Wietrzenie i erozja, sedymentacja, wypiętrzanie i osiadanie oraz klimat były najważniejszymi procesami naturalnymi, które sterowały tymi zmianami i determinowały je przez miliony lat. Lodowce, morza i rzeki pozostawiły wyraźne ślady i do dziś kształtują krajobraz.
Człowiek zaczął ingerować w formowanie krajobrazu późno, ale tym bardziej trwale i nie zawsze z korzyścią dla siebie. Wykorzystuje przy tym naturalne zasoby tego regionu: węgiel brunatny, szarogłazy, granodioryty, a także gliny, piaski i żwiry.

Poprzez budowę osiedli mieszkaniowych i infrastruktury, a także zalesianie i rolnictwo człowiek w niezwykle krótkim z geologicznego punktu widzenia czasie ukształtował formę krajobrazu Łużyc Zachodnich i w ten sposób przyczynił się do zdynamizowania odwiecznej zmienności.

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen