Wybierz swój język

Zbiory botaniczne


Kolekcja botaniczna Muzeum Łużyc Zachodnich liczy obecnie 2714 zinwentaryzowanych obiektów. W stosunku do innych zbiorów muzeum jej objętość jest stosunkowo niewielka.
W latach 1975-1981 i 1996-1998 etatowi kuratorzy zbiorów planowo rozbudowywali kolekcję. Obecnie kolekcja stanowi część Działu Zoologii i opieka nad nią sprawowana jest jedynie w zakresie technicznym i konserwatorskim.


botanische Sammlung Museum der Westlausitz Kamenz

Klimatyzowane pomieszczenia magazynowe i pyłoszczelne szafy gwarantują optymalną ochronę zbiorów.
Kolekcja botaniczna składa się z herbarium (rośliny naczyniowe), kolekcji grzybów (głównie grzybów nadrzewnych/hub), kolekcji mchów, glonów i porostów, bogatej kolekcji fitopatologicznej oraz zbioru próbek drewna różnych, głównie rodzimych roślin drzewiastych.

botanische Sammlung Museum der Westlausitz Kamenz

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen