Wybierz swój język

Zbiory archeologiczne


Główny nacisk kładziemy na stałą pielęgnację i konserwację własnej kolekcji 10 000 obiektów prehistorycznych i wczesnohistorycznych. Do codziennej pracy naszych archeologów należy także opracowywanie zbiorów archeologicznych powiatu budziszyńskiego oraz opieka nad licznymi wolontariuszami i konserwatorami zabytków archeologicznych, bez których wiele znalezisk pozostałoby niezauważonych. Zajmują się oni również zapytaniami publicznymi oraz bieżącymi projektami badawczymi.

Sammlungsbearbeitung Fachbereich Archäologie, Museum der Westlausitz Kamenz

W sąsiednich muzeach w powiecie również znajdują się duże zbiory, ale ponieważ w tych instytucjach nie pracują archeolodzy, większość znalezisk czeka jeszcze na opracowanie. Aby zmienić ten stan rzeczy, we współpracy z Centrum Pracy i Spraw Socjalnych nasze muzeum podjęło się od marca 2005 roku systematycznego ewidencjonowania tych zbiorów i udostępniania ich do dalszych badań. Liczba opracowanych obiektów regularnie rosła i osiągnęła poziom ponad 22 000. Opracowanie obejmuje oczyszczenie, rekonstrukcję, dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz adnotację naukową. Nowe ustalenia wprowadza się do bazy danych wraz z przynależną starą dokumentacją i w ten sposób są one w dużej mierze przygotowywane do ekspozycji i publikacji.

 Sammlung Archäologie, Museum der Westlausitz Kamenz

W ramach aktualnego projektu badawczego zajmujemy się badaniem okresu Cesarstwa Rzymskiego na Górnych Łużycach (0 - 350/380 r. n.e.). W centrum uwagi znajduje się nowe opracowanie starych znalezisk z tej epoki, a także ewidencja i analiza nowych stanowisk. Jednym z celów tego projektu jest uzupełnienie luk w dotychczasowych badaniach i rzucenie światła na mało dotąd znany okres w historii osadnictwa naszego regionu. W jakim stopniu wojny markomańskie miały wpływ na ruchy ludności, czy Łużyce były terenem regularnego osadnictwa, „pustym obszarem” (wg Cezara terenami granicznymi między różnymi plemionami), czy tylko obszarem tranzytowym? 

 Magazin Archäologie, Museum der Westlausitz Kamenz

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen