Zvolte jazyk

Stálá expozice v Elementáriu: Tematický okruh kamenů

Vulkanismus, zemětřesení, zalednění, hluboká moře a voňavé vavřínové lesy – Západní Lužice toho za miliony let svého vývoje zažila hodně. Horniny a zkameněliny Západní Lužice nám otevírají okno času, kterým můžeme nahlédnout daleko do minulosti. 

Zeitstrahl Geologie, © Museum der Westlausitz Kamenz

 

I když zemské vrstvy v západní Lužici neskrývají žádné dinosaury, bylo možné v nenápadných lužických drobách dokázat svědky praorganismů podobných řasám, které jsou o stovky milionů let starší než obrovští plazi. Každá doba po sobě zanechává své kameny, které nám mnohé prozrazují, ale také skrývají mnohá tajemství. Například vznik granodioritu není dosud zcela přesně vysvětlen. Víme však, že asi před 540 až 590 miliony let pronikl do již zvrásněných drob a dodnes leží na povrchu jako mohutná skála.

Im Steinlabor © Museum der Westlausitz Kamenz

 

Kdy a jak se vytvořily droby a granodiority? Jací živočichové žili před 700 miliony let? Byly v Západní Lužici sopky? Mladší bazalty procházejí ještě dnes – černé a tajemné – lužickými primárními horninami a umožňují nám učinit si představu, o silách, které působily, když půda Lužice chrlila lávu.

Třetihorní ložiska hnědého uhlí a jílu v Lužici patří k největším v Evropě. Byla a jsou však nejen důležitým ekonomickým faktorem. Těžba těchto cenných surovin byla od samého počátku také v centru vědeckého zájmu, protože zejména třetihory zanechaly v našem regionu mnoho stop. Důl na jíl Pesa am Hasenberg udržuje badatele v napětí už sto let. Listy jinanu laločnatého, plody fíkovníku, listy vavřínu a vřesny nepůsobí jen exoticky. Dodnes se vyskytují mimo jiné v subtropických lesích jihovýchodní Asie a poskytují živou představu o tom, jak asi vypadala Západní Lužice před 17 miliony let.

Ne každý kámen splní svůj slib. Ledovce vzniklé v době ledové trvale změnily naši krajinu a zanechaly po sobě horniny, které původně vznikly daleko na severu. Jednotlivé úlomky hornin přinesené ledovci nám poskytují informace o svém původu a nezřídka také o době, kdy byly obrovskými masami ledu dopraveny do Západní Lužice.

i

Infos für
Besucher

Öffnungszeiten,
Eintritt, Anreise …

Datenschutzeinstellung

Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies. [link]

verstanden

alle Cookies ablehnen